Module WIFI ESP8266 ESP-12F
50.000 đ 49.000 đ
NodeMCU V3 CH340 CP2102 - Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266
đ 69.000 đ
Bảng phát triển ESP-32S ESP-WROOM-32 WiFi Bluetooth Tiêu thụ năng lượng cực thấp Tiêu thụ lõi kép Bảng mạch ESP32
đ 119.300 đ
Module Wifi ESP8266-01 3.3V Wi-Fi 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2
đ 75.000 đ
Arduino UNO R3 ATmega16U2 (kèm cáp)
đ 160.000 đ

Bạn có thắc mắc cần tư vấn? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!