Máy đo độ mở cống tự động

Tự động cập nhật trạng thái độ mở cống/tràn lên máy chủ. Hiển thị độ mở trên bảng led tại cống.

Liên hệ đặt hàng


Mô tả
THÔNG TIN BỔ SUNG

Reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repudiandae odit iste exercitationem praesentium deleniti nostrum laborum rem id nihil tempora. Adipisci ea commodi unde nam placeat cupiditate quasi a ducimus rem consequuntur ex eligendi minima voluptatem assumenda voluptas quidem sit maiores odio velit voluptate.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repudiandae odit iste exercitationem praesentium deleniti nostrum laborum rem id nihil tempora. Adipisci ea commodi unde nam placeat cupiditate quasi a ducimus rem consequuntur ex eligendi minima voluptatem assumenda voluptas quidem sit maiores odio velit voluptate.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repudiandae odit iste exercitationem praesentium deleniti nostrum laborum rem id nihil tempora. Adipisci ea commodi unde nam placeat cupiditate quasi a ducimus rem consequuntur ex eligendi minima voluptatem assumenda voluptas quidem sit maiores odio velit voluptate.

Sản phẩm tương tự

We provide best consulting services. Meet our Experts and Get Free Consulting!